Inloggen

Waarom jeugdmaps.be gebruiken als gemeente?

De webtool jeugdmaps.be combineert verschillende functies en doelstellingen: een hulpmiddel voor gemeentebesturen om hun jeugdruimte in kaart te brengen, een kaart waarop je leuke jeugdplekken vindt, een registratietool om een vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur te bekomen, en een instrument voor de monitoring van het lokale jeugdruimtebeleid.

Je gegevens toevoegen aan jeugdmaps.be vraagt de nodige inspanningen. Maar die inspanning loont, want zo sla je meerdere vliegen in één klap!

Je kan zelf een helder kaartoverzicht maken van de jeugdruimte in jouw gemeente:

  • dat je kan gebruiken om de jeugdruimte of het speelweefsel in je gemeente in kaart te brengen en te analyseren
  • waarmee je de beschikbare ruimte voor jeugd en de evolutie daarvan in je gemeente kan monitoren en beheren
  • dat je aan je collega’s of externen kan bezorgen, zodat zij mee kunnen bouwen aan meer en betere jeugdruimte (GIS-consulent, dienst ruimtelijke planning of stadsontwikkeling, groendienst, dienst mobiliteit, externe planners,…)
  • dat je op de website van je gemeente kan zetten om aan bewoners en bezoekers te tonen waar de leuke plekken voor jeugd zich bevinden

Je ondersteunt het jeugdwerk in je gemeente:

  • Jeugdwerkinfrastructuren die op jeugdmaps.be staan worden door de Vlaamse Belastingdienst vrijgesteld van onroerende voorheffing
  • De koepels van het jeugdwerk gebruiken jeugdmaps.be om hun afdelingen te helpen bij het beheer van hun jeugdlokaal

Je draagt bij aan een sterker jeugdruimtebeleid in Vlaanderen:

  • De Vlaamse overheid maakt gebruik van jeugdmaps.be voor de monitoring van het lokale vrijetijdsbeleid. Op vlak van jeugdwerkinfrastructuur en publieke jeugdruimte zal de Vlaamse Overheid je gemeente niet nog eens apart bevragen
  • Jeugdbeleidsmakers en ruimtelijke en mobiliteitsexperts zullen dankzij de jeugdmaps.be kaart meer rekening kunnen houden met jeugdruimte bij de aanmaak van ruimtelijke plannen (ruimtelijke structuurplannen, RUP’s, verkavelingsplannen), bij mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten, of bij de inplanting van speelbossen
  • Ook jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten en ouders zullen de jeugdmaps.be kaart kunnen gebruiken om op zoek te gaan naar leuke jeugdplekken en jeugdorganisaties. We delen de gegevens vanaf deze zomer niet enkel op onze eigen website jeugdmaps.be, maar ook via Geopunt Vlaanderen (het Geoportaal van de Vlaamse Overheid) en jeugdlokalen.be