Wat is jeugdmaps.be?

Jeugdmaps.be is een online GIS-tool* die bestaat uit:

  • Een handige online kaart voor iedereen waarop je heel wat informatie vindt over jeugdplekken in Vlaanderen en Brussel (wordt gelanceerd bij het begin van de zomer 2017)
  • Een webtool waarop gemeenten en jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel kunnen inloggen om zelf hun jeugdruimte in kaart te brengen en te beheren

Jeugdmaps.be brengt dus de jeugdruimte in Vlaanderen en Brussel in kaart, namelijk:

  • Jeugdwerkinfrastructuur, bijvoorbeeld jeugdlokalen of jeugdhuizen
  • Publieke jeugdruimte, zoals speelterreinen, hangplekken of speelnatuur

Op Vlaams niveau zijn er namelijk nog geen geografische data beschikbaar over jeugdwerkinfrastructuren en over publieke jeugdruimte. Dit is een belangrijke lacune, en we zien dan ook dat een aantal gemeenten en jeugdwerkorganisaties zelf begonnen zijn (of plannen hebben om) GIS-data te produceren van jeugdruimtes. Jeugdmaps.be wil deze gemeentelijke en jeugdwerkinitiatieven ondersteunen, en tegelijkertijd zorgen dat deze verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken en beter op elkaar aansluiten.

Behalve jeugdwerkinfrastructuur en publieke jeugdruimte is er nog heel wat andere jeugdruimte, zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur. En ook verbindingen tussen die plekken, zoals trage wegen of lijnen van het openbaar vervoer, zijn belangrijk voor kinderen en jongeren. Die ruimtes en verbindingen brengen we niet zelf in kaart, want hiervan bestaan al online kaarten die door anderen werden geproduceerd. Wel zullen ook deze externe kaartlagen binnenkort getoond worden op de online jeugdmaps.be kaart, zodat alle jeugdruimte in één overzichtelijke kaart wordt samengebracht.

* Een GIS – of Geografisch Informatie Systeem – is een databank gekoppeld aan een digitale kaart. Het voordeel is dat een GIS niet enkel toelaat inhoudelijke analyses te doen (zoals bij een klassieke databank), maar dat ook ruimtelijke analyses mogelijk worden.