Inloggen

Partners

Jeugdmaps is een product ontwikkeld door De Ambrassade en Mediaraven in samenwerking met de koepels van het jeugdwerk, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met de steun van de Vlaamse overheid.

Volgende erkende jeugdwerkkoepels en –federaties zijn partners van jeugdmaps: Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, VNJ, Hujo.

De gemeenten werden betrokken via de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en de GIS-werkgroep van VVSG. Op 26 oktober 2016 werd een testmoment georganiseerd waaraan een tiental gemeenten deelnamen.

Daarnaast werden ook het Agentschap Informatie Vlaanderen (vroeger AGIV), het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Vlaamse Belastingdienst, en het Agentschap voor Natuur en Bos betrokken.