Inloggen

Gegevens bekijken

Door in te loggen op jeugdmaps.be kan je alle gegevens bekijken die betrekking hebben op het grondgebied van jouw gemeente. Je kan zowel publiek beschikbare als niet-publieke gegevens zien.

Je kan drie soorten objecten bekijken:

  • Jeugdwerkorganisaties
  • Jeugdwerkgebouwen (jeugdlokalen, jeugdhuizen,…)
  • Publieke jeugdruimte (speelterreinen, hangplekken,…)

Je kan de gegevens op verschillende manieren bekijken:

  • Op een kaart, die onmiddellijk zichtbaar wordt op de home pagina als je inlogt op jeugdmaps.be (de mogelijkheden van de kaart zijn momenteel nog erg beperkt, en zullen in de loop van dit voorjaar uitgebreid worden)
  • In een overzichtslijst, door in het dropdown menu van je gemeente (in de menubalk rechts bovenaan) op organisaties, gebouwen of jeugdruimte te klikken
  • Als een informatiefiche per object, door op een specifieke organisatie, gebouw of publieke jeugdruimte in de overzichtslijst (en binnenkort ook op de kaart) te klikken

Binnenkort zal je de gegevens ook kunnen exporteren in verschillende formaten (excel, shapefile, kml), zodat je de gegevens kan gebruiken en analyseren in Excel, Google Maps, of GIS-softwares zoals QGIS, ArcGIS,…

  • Specifieke exportlinks om ook niet-publieke gegevens te exporteren per gemeente of per koepel werden voorzien (enkel KML of in CSV).
  • Generieke exportlinks voor publieke doeleinden om alle open data te exporteren (data voor alle koepels en alle gemeenten) werden nog niet ontwikkeld.
  • Gemeenten en koepels die exports van niet-publieke gegevens wensen in shapefile, zodat ze dit in hun systeem kunnen integreren, zullen hiervoor een aanvraag kunnen doen bij de ontwikkelaars. Als op termijn blijkt dat heel veel aanvragen binnenkomen kan bekeken worden of ook hier geautomatiseerde links voorzien worden (dit is technisch niet zo eenvoudig).