Inloggen

Jeugdwerkorganisaties toevoegen

Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties

Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties zijn reeds toegevoegd aan jeugdmaps.be. Het gaat om alle organisaties die structureel gesubsidieerd worden via het decreet Vlaams jeugdbeleid. Er zijn iets meer dan 100 Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties, waaronder 16 koepels en federaties. Ook de lokale afdelingen van deze koepels en federaties staan al in jeugdmaps.be. Concreet gaat het om afdelingen of leden van Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, VNJ, en Hujo.

Deze organisaties en hun afdelingen moet je als gemeente dus niet meer zelf toevoegen. Wel is het mogelijk dat bepaalde gegevens van deze organisaties nog ontbreken of fout zijn. Die gegevens kan je in de meeste gevallen als gemeente zelf aanvullen of verbeteren door in de organisatiefiche te klikken op Bewerk organisatie. Sommige gegevens kan je niet zelf aanpassen; dat zijn gegevens die rechtstreeks uit de databanken van de jeugdwerkkoepels organisatiefiche te klikkenkomen. Zijn die gegevens fout of onvolledig, dan kan je deze taggen als 'fout' of als 'te controleren'. Op die manier kan de koepel haar gegevens zelf verbeteren.

Afdelingen van Vlaams erkend jeugdwerk kunnen hun gegevens ook zelf aanvullen en verbeteren. Daarvoor kregen zij van hun koepel een unieke weblink naar hun eigen organisatiefiche, gebouwfiche en buitenruimtefiche in jeugdmaps.be. In plaats van de gegevens van deze organisaties als gemeente zelf aan te vullen of te verbeteren, kan je het gekoepeld jeugdwerk in je gemeente dus ook aansporen om hun eigen gegevens na te kijken en aan te vullen via hun unieke weblink.

Andere jeugdwerkorganisaties

Jeugdwerkorganisaties die niet erkend zijn via het decreet Vlaams Jeugdbeleid zijn nog niet opgenomen in jeugdmaps.be. Deze organisaties kan je zelf als gemeente toevoegen. Het gaat om gemeentelijk erkend of gesubsidieerd jeugdwerk, provinciaal erkend of gesubsidieerd jeugdwerk (komt in de praktijk nauwelijks nog voor), of niet erkend jeugdwerk. Niet erkend jeugdwerk maakt geen aanspraak op een vrijstelling van onroerende voorheffing.

Voor gemeentelijk erkend of gesubsidieerd jeugdwerk wordt de definitie gehanteerd uit het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012 (artikel 9, §3). Dit luidt: “Als lokaal jeugdwerkinitiatief wordt een werking beschouwd die, zoals blijkt uit haar doelstellingen en handelingen, aan jeugdwerk doet en waarbij het merendeel van de deelnemers uit een of een beperkt aantal aangrenzende gemeenten komt”. Artikel 2, 8° van dit decreet bepaalt dan weer wat onder “jeugdwerk” moet worden verstaan: “sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis”.

Niet-Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties kan je manueel toevoegen via de knop ‘Organisatie toevoegen’ op de home pagina of in het organisatie overzicht. Beschikt je gemeente over een databank van alle jeugdwerkorganisaties, dan kan je deze organisaties ook in bulk toevoegen via de knop ‘Organisaties – Importeren’.