Inloggen

Gegevens exporteren en analyseren

In jeugdmaps.be kan je de gegevens voor jouw gemeente bekijken op de kaart, in overzichten en informatiefiches. Je kan bepaalde organisaties, gebouwen en publieke jeugdruimtes zoeken en je kan de gegevens sorteren.

chte analyses zijn echter nog niet mogelijk in jeugdmaps. Daarvoor kan je andere softwares gebruiken zoals Excel of een GIS-software. Via jeugdmaps kan je je gegevens exporteren in verschillende formaten voor gebruik in deze analyse softwares.

  • Voor gebruik in spreadsheet programma’s zoals Microsoft Excel of Google Spreadsheets kan je een export doen in excel-formaat.
  • Specifieke exportlinks om ook niet-publieke gegevens te exporteren per gemeente of per koepel werden voorzien (enkel KML of in CSV). In Google Maps of Google Earth kan je een KML-export gebruiken. Voor gebruik in GIS-softwares zoals QGIS of ArcGIS kan je een export doen in shapefile of KML.
  • Generieke exportlinks voor publieke doeleinden om alle open data te exporteren (data voor alle koepels en alle gemeenten) werden nog niet ontwikkeld.
  • Gemeenten en koepels die exports van niet-publieke gegevens wensen in shapefile, zodat ze dit in hun systeem kunnen integreren, zullen hiervoor een aanvraag kunnen doen bij de ontwikkelaars via info@jeugdmaps.be.