Inloggen

Onroerende voorheffing

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur

De onroerende voorheffing, ook wel de ‘grondbelasting’ genoemd, is een gewestbelasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het Vlaamse Gewest hiervan definitief vrijgesteld. Dat is goed nieuws, want op die manier besparen jeugdwerkorganisaties gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor hun jeugdlokaal of jeugdhuis. De vrijstelling geldt zowel voor lokale en bovenlokale jeugdverenigingen, als voor jeugdwerk dat actief is op Vlaams niveau. Meer informatie over de regelgeving in Vlaanderen vind je hier.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt sinds 2017 een vrijstelling voor jeugdwerkinfrastructuur, maar daar geldt een andere procedure.

Hoe vraag je een vrijstelling aan via Jeugdmaps?

Via Jeugdmaps kan een vrijstelling van onroerende voorheffing worden aangevraagd voor infrastructuur van al het erkend jeugdwerk in Vlaanderen, zowel Vlaams als lokaal erkende jeugdwerkinitiatieven.

Hoe ga je te werk?

  • Je registreert alle erkende jeugdwerkorganisaties in je gemeente (zie Jeugdwerkorganisaties toevoegen). Om aanspraak te maken op een vrijstelling moeten enkel de verplichte velden worden geregistreerd. Verplichte velden zijn aangeduid met een * (rood sterretje).
    Jeugdwerk dat niet door een lokale, provinciale of Vlaamse overheid is erkend, kan worden geregistreerd in jeugdmaps, maar maakt geen aanspraak op een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing. Uiteraard kunnen zij wel een bezwaarschrift indienen.

  • Je voegt alle gebouwen van deze erkende jeugdwerkorganisaties (zie jeugdwerkgebouw toevoegen). Ook hier moeten enkel de verplichte velden worden ingevuld om aanspraak te maken op een vrijstelling.

Waarom Jeugdmaps gebruiken voor vrijstelling van onroerende voorheffing?

Het aanvragen van een vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur vraagt het nodige werk, zeker wanneer je gemeente een groot aantal jeugdwerkinfrastructuren telt.

Het gebruik van Jeugdmaps voor het bekomen van een vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur biedt echter een aantal voordelen:

  • De vrijstelling wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend door de Vlaamse belastingdienst. De eigenaar krijgt geen aanslagbiljet meer, en moet de belasting dus niet meer voorschieten en terugclaimen via een bezwaarschrift .
  • Eens een infrastructuur geregistreerd is in Jeugdmaps wordt de vrijstelling van onroerende voorheffing elk jaar opnieuw toegekend. Het is daarom wel van belang om de informatie jaarlijks up-te-daten, zodat geen onterechte vrijstellingen worden toegekend voor gebouwen die niet meer gebruikt worden voor jeugdwerk.
  • Je hoeft zelf geen perceelgegevens van de vrij te stellen infrastructuren meer op te zoeken, want deze worden automatisch berekend door de Jeugdmaps tool. Dus geen geklungel meer met capakeys, kadastrale leggers of perceelnummers. Daar staat wel tegenover dat je alle vrij te stellen jeugdinfrastructuren zelf moet aanduiden op een kaart.
  • Door je jeugdwerkorganisaties en –infrastructuur te registreren op Jeugdmaps zorg je niet enkel voor een vrijstelling van onroerende voorheffing, maar krijg je ook een handige GIS-kaart voor eigen gebruik.

Moet je Jeugdmaps gebruiken om een vrijstelling van onroerende voorheffing te bekomen?

Je bent niet verplicht Jeugdmaps te gebruiken om een vrijstelling van onroerende voorheffing te bekomen. Eigenaars van niet-geregistreerde jeugdwerkinfrastructuur zullen een aanslagbiljet ontvangen voor de onroerende voorheffing, en kunnen jaarlijks via een bezwaarschrift toch nog een vrijstelling aanvragen. De belasting moet dan wel worden voorgeschoten door de eigenaar. Bezwaarschriften moeten ten laatste drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet bij de Vlaamse belastingdienst zijn.